Stichting Igeya heeft donateurs nodig!

Igeya wil bijdragen aan de kwaliteit van zorg. Wij willen efficiëntie en betere beleving van de zorg voor de oncologische patiënt verbeteren en richten ons met name op die onderdelen die niet binnen de reguliere financiering van de gezondheidszorg haalbaar zijn. Dit doen wij door middel van fondsenwerving en donaties.

Wat doet Igeya?

Igeya financiert voorzieningen die het welzijn en comfort van oncologische patiënten en zorgverleners verhogen. U kunt op verschillende manieren ambassadeur  zijn; met giften, door lid te zijn van onze ‘Club van 100’, maar ook met ludieke activiteiten.

Wilt u ons steunen met een eenmalige gift?

U bent al sponsor van Igeya door (jaarlijks) een gift te doen van minimaal € 10.00.

Deze gift is voor u voor de inkomstenbelasting onder de noemer “giften” fiscaal aftrekbaar, indien het totaal van uw giften aan alle ANBI’s tezamen hoger is dan de van toepassing zijnde drempel.

Nu doneren

Hoe kan ik Igeya nog meer sponsoren?

Periodieke gift.

U kunt er ook voor kiezen een overeenkomst 'periodieke gift in geld' aan te gaan. Dit is dan voor een periode van minimaal 5 jaar. Een 'periodieke gift in natura' is eveneens fiscaal aftrekbaar. Echter, wel zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met een drempel. Wilt u meer informatie over het doen van een periodieke gift? Vul hier uw gegevens in.

Club van 100.

De 'Club van 100' is een kring van sponsors, bestaande uit bedrijven, instellingen en particulieren die voor een periode van (tenminste) 5 jaar jaarlijks minimaal € 100,00 doneren aan Igeya . Wilt u zich aanmelden voor de 'Club van 100'?
Vul hieronder uw gegevens in.

Alles bij Kanker webshop | www.allesbijkanker.nl 

Allesbijkanker.nl is een webshop voor vrouwen tijdens en na kanker. Zij bieden zorgvuldig geselecteerde, specialistische producten zoals cosmetica en huidverzorging, haarwerken en haarverzorging. Stichting Igeya heeft een samenwerking met deze webshop. Bij iedere bestelling gaat er 4% (excl. btw) van het aankoopbedrag naar Stichting Igeya.
Let op: Gebruik a.u.b. hiervoor deze link naar de webshop: allesbijkanker.nl/?pref=cLtZzEAIigXoOvYnIzOb

Schenking of nalatenschap.

U kunt Igeya ook een schenking doen of als erfgenaam in uw testament opnemen. De bedragen die u ons schenkt, c.q. nalaat zijn vrijgesteld van schenkbelasting, c.q. erfbelasting, omdat Igeya  over de ANBI-status beschikt. Wilt u meer informatie over schenken en nalaten?
Vul hier uw gegevens in.

Sponsoractiviteiten opzetten

zoals bijvoorbeeld: een wandeltocht, een spinningmarathon, deelname aan een braderie, etc. Vul hier uw gegevens in.

Contact

Bedankt voor je bericht!

ANBI erkend goed doel

De stichting Igeya is door de belastingdienst aangemerkt als een erkend goed doel met een ANBI-status.

ANBI

De stichting Igeya is bij de belastingdienst geregistreerd met een ANBI-status. Een ANBI is een ‘Algemeen Nut Bevorderende Instelling’. Zo’n instelling moet zich onder andere voor minimaal 90% inzetten voor het ‘algemeen nut’.

Belastingvoordeel

De overheid heeft bepaald dat schenken aan een ANBI in aanmerking komt voor belastingvoordelen. Als u schenkt aan de Igeya kan dat voor u en de stichting ook financiële voordelen hebben:

Uw gift aan de stichting Igeya is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de belasting. 
Als de Stichting Igeya zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de stichting geen schenkbelasting te betalen.

De Stichting Igeya betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de stichting gebruikt voor het algemeen belang.

Als u bij de notaris een periodieke gift gaat vastleggen, wil de stichting Igeya de kosten hiervan betalen. De gever geniet fiscale voordelen, aangezien de stichting als ANBI is aangemerkt. Derhalve zijn uw giften aftrekbaar voor de belastingen. Neem hierover vooraf contact op met het secretariaat van de Stichting Igeya.

Meer weten?

De website van de Belastingdienst geeft meer informatie over de voorwaarden voor een ANBI-status en de belastingvoordelen hiervan. Via deze website vindt u ook de stichting Igeya terug als ANBI.