Doelstelling

Onze doelstelling is het bevorderen van de kwaliteit van de oncologische zorg in de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) en de regio. Het speerpunt ligt bij  wetenschappelijk onderzoek en innovatie, kwaliteit van leven en preventie.

Dit proberen we onder andere te realiseren door middel van:

  • het creëren van prettige en optimaal ingerichte locaties voor
  • het bieden van oncologische zorg;
  • het ondersteunen bij zorgvernieuwing / innovaties in de zorg;
  • ondersteuning bij de uitvoering van wetenschappelijke onderzoek binnen de oncologie;
  • het verbeteren van de informatievoorziening aan oncologische patiënten, hun naasten en anderen.
  • Preventie door middel van informatie en workshops

Missie en werkterrein

De missie van de stichting definieert het bestaansrecht en de identiteit van Stichting Igeya. Wij staan voor:

“State of the art” oncologische zorg in de regio Noord-Holland Noord.

  • Bijdragen aan ontwikkelingen die door kostenbeheersing in de gezindheidszorg niet binnen de reguliere financiering haalbaar zijn, maar wel bijdragen aan kwaliteit, efficiëntie en betere beleving voor de patiënt.
  • Bevorderen van regionale samenwerking en ketenzorg door het stimuleren van de samenwerking tussen ketenpartners, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen.

Visie

Stichting Igeya streeft na dat

“Iedere patiënt in Noord Holland Noord de best mogelijke oncologische zorg krijgt, waarbij de patiënt en de omgeving centraal staan, met aandacht voor zowel de behandeling als de zorg er om heen. Verbinding tussen care en cure. Naast oncologische uitkomst is kwaliteit van leven een belangrijk aspect.”

Normen, waarden en overtuigingen

Onze kernwaarden zijn verbinding, vertrouwen, respect en ambitie. Deze proberen we uit te dragen in hoe wel met elkaar en anderen omgaan.

belangrijk zijn  kwaliteit van leven en sterven. Naast de zorg die gericht is op genezing van de ziekte, streven we ook naar een optimale palliatieve zorgverlening aan oncologische patiënten.

De stichting vindt eigen regie van de patiënt belangrijk, maar om deze regie uit te oefenen moet de patiënt goed gefaciliteerd worden met o.a. benodigde keuzehulp en goede voorlichting.

Geen mens met kanker is hetzelfde. Daarom pleit Stichting Igeya voor zoveel mogelijk zorg en behandeling op maat.

wetenschappelijk onderzoek en optimaliseren van de patient informatie en voorlichting zijn hierbij onmisbaar