Beloningsbeleid en financiële verantwoording

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting werken op vrijwillige basis. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen medewerkers.

Financiële verantwoording

De stichting legt jaarlijks financiële verantwoording af middels publicatie van het financieel jaarverslag.

Financiële bronnen

We richten ons ons op het verkrijgen van specifieke projectsubsidies op bestaande fondsen in de gezondheidszorg. Daarnaast organiseert stichting Igeya activiteiten die fondsenwerving tot doel hebben, zoals sportevenementen en benefiet diners. Er zijn diverse regionaal of landelijke bekende personen gevraagd op te treden als ambassadeur van de stichting.  
Wij zijn heel erg blij met onze donateurs. 

Beheer

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de stichting, specifiek door de penningmeester. In de statuten staat beschreven hoe de besluitvorming precies geregeld is.

Besteding

Stichting Igeya besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstellingen.