Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT)

Het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) is een landelijk initiatief met als doel een behandeling op maat te realiseren voor patiënten met uitgezaaide kanker. Door de tumor genetisch te onderzoeken, worden profielen van tumoren herkend die kunnen voorspellen of een patiënt baat zal hebben bij een specifieke therapie. Er komen in studieverband  ook nieuwe medicijnen beschikbaar.

Op dit moment zijn alle universitaire medische centra, het Nederlands Kankerinstituut Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en een snel groeiend aantal topklinische ziekenhuizen aangesloten bij het CPCT. Dit is wereldwijd een uniek initiatief dat veel internationale aandacht krijgt.

De Noordwest Ziekenhuisgroep participeert ook in dit onderzoek. Het werven van fondsen voor het onderzoek is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle deelnemende ziekenhuizen.
Stichting Igeya ondersteunt de Noordwest Ziekenhuisgroep bij het verwerven van deze fondsen.  Kijk voor meer informatie op de website van het CPCT.

Trialbureau oncologie

De basis van alle nieuwe oncologische behandelingen en innovaties is het doen van wetenschappelijk onderzoek. Oncologisch onderzoek wordt ondersteund door een gespecialiseerd oncologisch onderzoeksbureau (het trialbureau) binnen het ziekenhuis.

Gemiddeld lopen er ongeveer 35 onderzoeken tegelijk. Het grootste gedeelte van de onderzoeken komt vanuit de universitaire centra. Daarnaast werkt het trialbureau mee aan onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen vanuit de farmaceutische industrie.

Het is ook belangrijk dat eigen onderzoekers van het ziekenhuis de kans krijgen om onderzoek op te zetten en uit te voeren. De financiële middelen blijken helaas vaak niet voldoende om alle kosten te dekken.

Hier kan Igeya bijspringen om zo te kunnen bijdragen aan verdergaand onderzoek en uiteindelijke een verbetering van de oncologische patiëntenzorg.

Lopende studies

CPCT-02 studie

De CPCT-02 studie is een onderzoek bij patiënten met vergevorderde of uitgezaaide kanker die een standaardbehandeling met anti-kanker-medicijnen gaan krijgen. Aan deze patiënten wordt gevraagd een stukje weefsel (meestal verkregen via een biopt) en een buisje bloed af te staan. 

​Doel

De groei van een kankergezwel (tumor) is erg ingewikkeld. Bij patiënten met kanker verandert er in de loop van de tijd veel in het erfelijk materiaal (DNA) in de tumor. Deze fouten in het DNA maken de tumor steeds agressiever, maar ze helpen ook om onderscheid te leren maken wie wel en wie geen baat heeft bij een behandeling. Doel van het CPCT-02-onderzoek is om het DNA-profiel van de tumor te bekijken en de relatie tussen het DNA-profiel en de reactie op de therapie te onderzoeken.

Het uiteindelijke doel van de CPCT-02 studie is om in de toekomst alle patiënten met kanker een behandeling op maat te geven.

Vervolg studie: de DRUP studie

Naast de CPCT-02 studie loopt ook de DRUP studie. Deze studie is gericht op patiënten met vergevorderde of uitgezaaide kanker, voor wie geen standaardbehandelingen meer beschikbaar zijn. In dit onderzoek behandelen we patiënten op basis van hun kankercel-kenmerken met doelgerichte anti-kanker-medicijnen.
Deze medicijnen zijn al goedgekeurd en in Nederland verkrijgbaar, maar worden normaal gesproken gebruikt voor de behandeling van een ander type kanker.

Beheer van gesubsidieerde studies

Wanneer een subsidie gekregen wordt voor een groot oncologisch wetenschappelijk onderzoek, kan Stichting Igeya de onderzoeker ondersteunen door het beheer van de subsidie voor haar rekening te nemen.

Wij beheren momenteel een KWF gefinancierde studie naar het verbeteren van de kwaliteit van het diagnostisch traject bij longkankerpatiënten in Nederland.

Innovaties

Binnen de oncologische zorg is (medische) technologie zeer belangrijk. Het betreft vaak kostbare apparatuur zoals scanners en robots. Alle noodzakelijke apparatuur voor het verlenen van kwalitatief hoogstaande en verantwoorde oncologische zorg wordt door het ziekenhuis gefaciliteerd.

Stichting Igeya wil graag een bijdrage leveren aan de aanschaf van innovatieve technologie die de patiëntenzorg daadwerkelijk kan verbeteren of veraangenamen, maar niet binnen het regulier ziekenhuisbudget past.